Výrobní linky


Při návrhu důsledně dodržujeme požadavky zákazníka, ať se to týká konceptu linek nebo preferovaných komponentů. Výrobní linky dodáváme v různém stupni automatizace, od ručních pracovišť, až po plně automatizovaná pracoviště vzájemně propojená například dopravníkovými systémy. Běžnou praxí je komunikace zařízení s podnikovou MES sítí, ukládání procesních dat k jednotlivému výrobku a dálková správa SW zařízení bez nutnosti servisního zásahu v sídle zákazníka.M504 – MONTÁŽNÍ LINKA OVLADAČE SVĚTEL V AUTOMOBILU

Pro japonského zákazníka jsme zkonstruovali montážní linku na výrobu ovládacích páček pod volant. Linka je řešena jako standartní liniové pracoviště s EOL testerem, kde jednotlivé pracoviště jsou vybaveny celou řadou POKA – YOKA kontrol pro zamezení nekorektní montáže. Linka je řízená PLC OMRON, jednotlivé pracoviště jsou propojené pomocí decentralizovaných jednotek OMRON, které spolu komunikují pomocí DEVICENET protokolu.


M606 – MONTÁŽNÍ LINKA ŘADICÍCH PÁK

Na šesti pracovištích probíhá montáž řadicích pák s následnou montáží řadicích kabelů a testovacím pracovištěm. Na lince je použita celá řada technologií: Pneumatické a servo pohony FESTO, WEBER šroubováky s automatickým podáváním šroubů, COGNEX kamerové detekce. Měření sil a drah je řešeno pomocí SW LabView od National Instruments, mazání od firmy DOPAG. Řídicí PLC systém SIEMENS s decentralizovanými jednotkami.

M607 – VÝROBNÍ LINKA VODNÍCH VENTILŮ

Linku tvoří 12 pracovišť, na kterých probíhá automatická montáž a testování vodních ventilů. Tři stanice linky byly rekonstruovány, zbytek linky jsme nově navrhli a postavili. Celá linka je obsluhována dvěma operátory, zajišťujícími nasazení těla ventilu a odebrání hotového kusu, všechny ostatní komponenty jsou automaticky dopravovány z vibračních zásobníků. V první části linky probíhá montáž vnějších komponent ventilu, plastové díly jsou vzájemně zataveny technologií SpinWeld od firmy Mecasonic. Následuje nasazení cívek pomocí SCARA Robota STAUBLI. V druhé části probíhají testy ventilu: měření odporu, přepěťový test, test funkce On/Off a test netěsnosti pomocí přístroje ATEQ. Každá ze tří kontaktovacích hlav cívky obsahuje pět servomotorů FESTO a umožňuje kontaktování libovolně natočené cívky s různými roztečemi kontaktů. V poslední části montujeme komponenty do ústí hrdla ventilu.

Stáhnout

M504 MONTÁŽNÍ LINKA OVLADAČE SVĚTEL V AUTOMOBILU

Stáhnout

M606 MONTÁŽNÍ LINKA ŘADICÍCH PÁK

Stáhnout

M607 VÝROBNÍ LINKA VODNÍCH VENTILŮ