Jednoúčelové stroje


Automatizace výrobních procesů

Automatizace nahrazuje monotónní lidskou práci a prakticky vylučuje chybu v procesu. Při vysoce kadenční výrobě, jako je např. obsluha vstřikolisů, lisovacích pracovišť nebo automatické pily, je to v současné době prakticky jediná možnost, jak udržet kvalitativní a kvantitativní požadavky odběratelů. Automatická pracoviště lze vybavit vibračními podavači, karuselovými stoly, manipulací pomocí robotů ABB, Stäubli, Motoman, případně manipulací SCARA roboty. Pracoviště jsou vybavena dle přání POKAYOKE kontrolami a značícími operacemi.


Kontrolní pracoviště a výstupní testery

Zejména v automobilovém průmyslu, je absolutní prioritou kvalita výrobků. Tato kvalita je již sice zajišťována během montáže, nicméně každý výrobek musí být na koci výrobního procesu kontrolován. Pro automobilový průmysl je standardem 100% test každého vyrobeného dílu. Naši technici jsou připraveni navrhnout nejlepší měřící metody a následně je realizovat na skutečném zařízení. Pro tuto oblast zařízení je standardem komunikace s podnikovou MES sítí, ukládání naměřených dat k jednotlivému výrobku a dálková správa SW zařízení bez nutnosti servisního zásahu v sídle zákazníka. 

Samostatnou kapitolou jsou testery výrobků určené pro laboratoře pro přesná měření a simulaci životnostních zkoušek. V této oblasti máme velké zkušenosti zejména v testování výrobků z automobilového průmyslu jako například: testery řadicích systémů, brzdových pák, zámků dveří, klimatické testy atd.M503 – TESTER HLADINOVÝCH SENZORŮ AdBlue

Zkonstruovali jsme testovací zařízení hladinových senzorů AdBlue. Senzory jsou automaticky přesunovány FESTO osami mezi pozicemi: Založení > Kalibrace > Myčka > Inklinace > Sušení > Vyjmutí. Na zařízení je použita unikátní technologie kalibrace ultrazvukových čidel pomocí nakloněných ploch simulujících pohyb kapaliny během jízdy automobilu. Zařízení je řízeno PLC SIMATIC komunikujícím s měřícími PC a podnikovým MES systémem.

M602 – KALIBRAČNÍ ZAŘÍZENÍ HLADINOVÝCH SENZORŮ OLEJE V MOTORU

Pro německého zákazníka jsme zkonstruovali zařízení na kalibraci senzorů hladiny oleje v motorové vaně. Byl zde použit unikátní systém měření hladiny DEMI vody jako testovacího media s přesností 0,1 mm. Obecně byl projekt náročný na mechanickou přesnost všech pohybových mechanismů. Zařízení je řízeno PLC SIMATIC, samotný kalibrovací SW je instalován v průmyslovém PC. Zařízení plně podporuje připojení na podnikový IS a předávání dat v rámci traceability.

M619 – TESTER ŘADICÍCH SYSTÉMŮ

Navrhli jsme a postavili tester základní parametrů řadicích pák a řadicích kabelů. Po založení dílu do testovacích přípravků proběhne automatické změření tření, vůle a účinnosti. Parametry testu se nastavují automaticky po načtení čárového kódu z testovaného dílu, naměřené hodnoty zaznamenáváme do MES systému. Zařízení je navrženo univerzálně s výměnnými kódovanými přípravky. Na stroji byly použity servomotory YASKAWA a PLC řízení od SIEMENS. Měřící SW je navržen na technologii LabView od firmy National Instruments. Z druhé strany testeru je digitální pravítko určené pro měření délek řadicích kabelů.

Stáhnout

M410 MONTÁŽ SVĚTLOMETU I.

Stáhnout

M503 TESTER HLADINOVÝCH SENZORŮ AdBlue

Stáhnout

M505 MONTÁŽ KOMPONENTŮ CHLADIČE

Stáhnout

M509 KRYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ LOŽISEK

Stáhnout

M510 MONTÁŽ KOMPONENTŮ CHLADIČE II.

Stáhnout

M602 KALIBRAČNÍ ZAŘÍZENÍ HLADINOVÝCH SENZORŮ OLEJE V MOTORU

Stáhnout

M603 MONTÁŽ SVĚTLOMETU II.

Stáhnout

M615 TESTER TĚSNOSTI SOLENOID VENTILŮ

Stáhnout

M619 TESTER ŘADICÍCH SYSTÉMŮ